Skaun Ballklubb

Klubbhus

Klubbhuset MoanSkaon ballklobö nye klobtohgset We ferdigatnt i 2010. Moan idrettpark BA har bygd hgsetsom eie» av idrettalagene Skaon ballkiobö, Bsraa IL, Skaon iLog viggja IL

Klobtohoset fremstSr som moderne og tfltalende lokaler pS Moan i Barsa. Klobtohoset kan leie» av medlemmer i et av eieHagene. Smß og störe moter eller selskaper i helger og gkedager etter naermere avtale.

L+jset har et fallt otstyrt kjokken og komplett innredning tnpasset for sm8 og störe arrangementer. Med sin naerhettfl fotballbaner og friidrettsanlegg kan mange gtendorsa ktivfteter kombineres med arrangementer i huset.

Leie beatnies ved henvendelse tfl . Dette gjelder oga§ lagsmoter, treningsmoter, foreldremoter mv.

Aktuelt
Bestilling
ann.kristin@skaunbk.no
Mobile:41309039

Kart

(Klikk for storre kart)