Skaun Ballklubb

Utstyr

Skaun ballklubb har avtale med NorContact i Trondheim. Dette gir gunstige priser pa klubbutstyr.

Avatalen er gyldig nar medlemskontingent er betalt.

Klubbdrakt faktureres fra Skaun ballklubb!

Utstyrsansvarlig

Ann Kristin Solem
413 09 039