Skaun Ballklubb

Utstyr

Skaun Ballklubb har avtale med NorContact i Trondheim. Dette gir gunstige priser pa klubbutstyr.

Avatalen er gyldig når medlemskontingent er betalt. 
Klubbdrakt faktureres fra Skaun Ballklubb!

Utstyrsansvarlig: Ann Kristin Solem, Tlf: 413 09 039